• KakaoTalk_20240413_133454069_03
 • KakaoTalk_20240413_133454069_04
 • KakaoTalk_20240413_133454069_05
 • KakaoTalk_20240413_133454069_06
 • KakaoTalk_20240413_133454069_07
 • KakaoTalk_20240413_133454069_08
 • KakaoTalk_20240413_133454069_09
 • KakaoTalk_20240413_133627513
 • KakaoTalk_20240413_133627513_01
 • KakaoTalk_20240413_133627513_02
 • KakaoTalk_20240413_133627513_03
 • KakaoTalk_20240413_133627513_04
 • KakaoTalk_20240413_133627513_05
 • KakaoTalk_20240413_133627513_06
 • KakaoTalk_20240413_133627513_07
 • KakaoTalk_20240413_133627513_08
 • KakaoTalk_20240413_133627513_09
 • KakaoTalk_20240413_133627513_10
 • KakaoTalk_20240413_133627513_11
 • KakaoTalk_20240413_133627513_12
 • KakaoTalk_20240413_133627513_13
 • KakaoTalk_20240413_133627513_14
1

[🍹夏季預購] 韓國 digreenkids 華夫格T恤

Regular price
NT$ 445.00
Regular price
NT$ 0.00
Sale price
NT$ 445.00

夏季款上架囉!!

熱門品牌之一

男寶女寶都適合穿著

中性款好穿搭~~

千萬不要錯過啦!!


size:

S(85-90cm)11-13kg

M(90-100cm)13-15kg

L(100-110cm)15-17kg

XL(110-120cm)17-20kg

XXL(120-130kg)20-25kg


C2E7B670-90F3-426C-A5A3-944729BD3374